Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI-status in het kort.

Stichting Gewoon Gegund heeft een ANBI-status toegekend gekregen van de Belastingdienst. Middels de ANBI-status tonen we aan dat Stichting Gewoon Gegund;

 • zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang.
 • geen winstoogmerk en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Haat of het gebruik van geweld zijn ons vreemd en niemand van de betrokkenen is hiervoor veroordeeld.
 • een bestuur heeft dat niet over het vermogen van de instelling beschikt alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
 • het eigen vermogen van Stichting Gewoon Gegund is beperkt en nooit meer dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting.
 • een bestuur heeft dat uitsluitend een beloning ontvangt voor onkostenvergoeding en minimale vacatiegelden.
 • een actueel beleidsplan heeft dat te vinden is hier op de website.
 • een redelijke verhouding heeft tussen kosten en bestedingen.
 • bij opheffing het geld dat overblijft na opheffing besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel, te weten Stichting ‘kLeef.
 • voldoet aan de administratieve verplichtingen die de belastingdienst stelt; transparantie over de vergoedingen aan het bestuur, welke kosten er zijn gemaakt en over de inkomsten en het vermogen van Stichting Gewoon Gegund op deze website.

Fiscale voordelen bij een ANBI-status voor ons en voor de donateur

Het beschikken over een ANBI status biedt verschillende voordelen. Dat zijn voordelen voor zowel de stichting met de ANBI status, alsook voordelen voor vrijwilligers, donateurs en schenkers.

 • Stichting Gewoon Gegund betaalt dankzij de ANBI status geen schenk- of erfbelasting voor schenkingen en erfenissen die de stichting voor het algemeen belang gebruikt. Daardoor komen giften voor 100% bij Stichting Gewoon Gegund terecht.
 • Wanneer Stichting Gewoon Gegund zelf schenkingen doet uit algemeen belang, hoeft de ontvanger van deze schenking geen schenkbelasting te betalen.
 • Stichting Gewoon Gegund komt door de ANBI-status in aanmerking voor de teruggaaf van energiebelasting.
 • Het werk van vrijwilligers van Stichting Gewoon Gegund kan onder bepaalde voorwaarden gezien worden als een gift aan Stichting Gewoon Gegund vanwege de ANBI status.
 • Donateurs en schenkers van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij losse giften moet de gift een minimaal percentage van het jaarinkomen betreffen. Indien een schenker een schenkingsovereenkomst met Stichting Gewoon Gegund heeft voor een periodieke gift, mag het geschonken bedrag volledig worden afgetrokken.

Wij zijn ontzettend blij met de ANBI-status en zullen ons voor 100% inzetten voor het doel, omdat geluk in kleine dingen zit.

Goed doel steunen bij overlijden?

Wil jij na jouw overlijden iets betekenen voor de samenleving? Dat kan. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Stichting Gewoon Gegund heeft een ANBI-status en kan daarom ook in jouw testament opgenomen worden. Er hoeft geen belasting betaald te worden over de schenkingen en erfenissen. Een notaris kan hierbij ondersteunen.