Wij kennen elkaar vanuit het werkveld en hebben de handen ineen geslagen om waar we voor staan te kunnen vormgeven. Allemaal werken we al jaren hard en met passie in de zorg en het onderwijs. We begeleiden jongeren, jongvolwassenen en gezinnen waarbij gedragsuitdagingen een rol spelen, waar ontzorgen nodig is of waar sprake is van weinig financiële draagkracht.

Deze doelgroep gunnen we vaker iets extra’s – of iets dat echt nodig is. Vanuit de Stichting willen wij concreet de volgende zaken kunnen bekostigen: 

  • Activiteiten organiseren voor jongeren en jongvolwassenen met een gedragsuitdaging tijdens de zomer- en kerstvakanties 
  • Uitjes verzorgen en (deels) bekostigen voor gezinnen die het zwaar hebben (gehad)  
  • Materialen doneren t.b.v. de activering van jongeren en jongvolwassenen 

Er is financiële continuïteit nodig om, wat zo belangrijk is en enorm gewaardeerd wordt, te kunnen blijven doen. Stichting Gewoon Gegund streeft daarom naar een duurzame financieringsstroom. Wij hebben de ANBI-status verkregen, waardoor wij hopen aantrekkelijker te zijn voor donateurs en waarmee wij transparantie uitstralen. Door de oprichting van Stichting Gewoon Gegund professionaliseren wij de uitvoering van onze doelstelling.